• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

 • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

 • - Så firas studenten 2023

 • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

 • - Bra chefer ger bättre service

 • - Årets medborgarlöfte är signerat

 • - KF i korthet den 25 april 2023

 • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

 • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

 • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierp fortsätter uppåt i rankning

Tierps kommun tar ytterligare ett steg uppåt i Svenskt Näringslivs årliga redovisning av näringslivsklimatet i landets kommuner. År 2020 placerar sig Tierp på plats 138.

Största delen av rankningens underlag är en företagsenkät med frågor bland annat om upplevt bemötande, servicenivå, handläggningstid, kompetens, lokal upphandling med mera av betydelse för företagare. En mindre del av rankningen bygger på näringslivsstatistik.

I rankningen 2019 tog Tierps kommun ett rejält kliv till plats 174, jämfört med året innan. Den fortsatta klättringen möts med positiva kommentarer från kommunens näringslivschef Lars Ingeberg:

– Arbetet med att ständigt förbättra vårt arbete fortgår. Det är kul att vi stadigt klättrar uppåt.

Lars Ingeberg lyfter fram de lokala företagsträffar som genomförts och som fortsätter under hösten. I samverkan med Svenskt Näringsliv ska både politiker, tjänstepersoner och företagare träffas för att ytterligare förbättra kommunens service och kommunikation till företag. Han framhåller även de organiserade företagsbesök som blivit en inarbetad modell. I dem deltar näringslivsenheten, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd och de fångar upp synpunkter som registreras och återrapporteras till kommunstyrelsen.

– Att de organiserade företagsbesöken blivit en självklar del i att öppet möta och samla in utvecklingsmöjligheter och synpunkter har för mig varit högt prioriterat från start. Det säger kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C) och fortsätter:

– Nu har vi en modell på plats som är en avgörande del i utvecklingsarbetet, samtidigt som bredden på det lokala näringslivet synliggörs och alla engagerade och duktiga företagare som verkar i vår kommun lyfts fram.

Näringslivschef Lars Ingeberg betonar att det ska vara så enkelt som möjligt att mötas, för utbyte av synpunkter och för att räta ut frågetecken.

– Det är inte alltid vi kan komma överens i alla frågor, men vi kan alltid lyssna och försöka skapa förståelse för varandra, säger han.

Placeringar för Tierps kommun:

 • 2020: 138
 • 2019: 174
 • 2018: 239
 • 2017: 110
 • 2016: 128
 • 2015: 141

Om rankningen

Rankningen av företagsklimatet i landets 290 kommuner vill visa var det är bäst att starta och driva företag. Den bygger på 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års upplaga baseras till två tredjedelar på en företagsenkät, genomförd under första kvartalet 2020. En tredjedel är statistik från SCB och UC.