• - Tierps kommun tar steg mot cirkulär IT

  • - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Tierp ska ha fossilfria transporter 2030

Tierps kommun har antagit den nationella transportutmaningen som innebär att alla fordon ska drivas med fossilfritt bränsle 2030.

-Fantastiskt roligt. Det är på tiden att vi tar ett samlat grepp i Sverige kring detta, säger Julia Cederstrand, samhällsplanerare för trafik och infrastruktur i Tierp.

Tierps kommunstyrelse sade på tisdagen ja till utmaningen.

Det är Riksdagens beslut om att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent inom transportsektorn som ligger till grund för detta initiativ. Satsningen går under benämningen ”Fossilfritt Sverige”. Genom att delta i utmaningen så ska organisationerna ha som mål att enbart köpa och utföra fossilfria transporter till 2030. Totalt 56 av landets 290 kommuner har antagit utmaningen. Därtill har cirka 200 företag, organisationer och regioner anslutit sig till detta miljömål.

-Den svenska produktionen av el- och värme är nästan redan fossilfri i Sverige. Nu är det dags att ta tag i transporterna. Det är glädjande att så många aktörer är beredda att gå fortare fram än nationen i sin helhet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Julia Cederstrand berättar att det blir upp till varje verksamhet inom Tierps kommun att se över hur de kan bidra för att de tillsammans ska nå detta miljömål. Kommunen har nyligen ansökt om att få anlägga ett biogastankställe i Tierps köping. Att bygga flera cykelbanor för att förbättra arbetspendling med cykel till arbetsplatsen är en satsning för att nå miljömålet. Cykelvägen Tolfta-Sjukarby är en satsning som redan har genomförts. Pendlarparkeringarna i centrala Tierp är snart klara och där blir det större plats för cyklar under tak. På tur står Örbyhus stationsområde som ska få utökade bil- och cykelparkeringar i syfte att locka flera att åka kollektivt.

-Vi kommer inte köpa nya bilar direkt för det är inte miljövänligt. Däremot när det är dags att byta ut dem så är miljöklassificering en viktig faktor vid upphandlingen, berättar Julia.

Hur tar du dig till jobbet?

-Jag bor i Gävle så jag cyklar till stationen och tar Upptåget till Tierp, säger Julia som hoppas att denna satsning ska uppmuntra kollegor inom kommunens alla verksamheter att utmana varandra för den goda sakens skull.