• - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Robin Lindqvist, Tina Larsson och Tobias Brovall ingår i gruppen Kung.Nu. Foto: Linnea Bengtsson.

Tierps kommun finalist i ”Årets LSS-kommun”

Funktionshindradeomsorgen inom Tierps kommun är en av tre finalister till utmärkelsen ”Årets LSS-kommun”. Nomineringen lyder: Tierp är den lilla kommunen med få fina dokument och policyer – men många bra verksamheter som varje dag bidrar till ett bra liv för personer med funktionsnedsättning. Utmärkelsen ges till en kommun som är värd att uppmärksamma för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Bedömningarna kommer att göras utifrån LSS ledord om självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet. Tierps kommun har nominerat sig själva till tävlingen, där man lyfter att man är den mindre organisation som är på bra på att göra, men mindre bra på att synliggöra.

− Vi är stolta över det vi har gjort och påbörjat under 2017 och vill därför synliggöra det genom att nominera oss till årets LSS-kommun, säger Jenny Hedberg, verksamhetsutvecklare inom vård- och omsorg. Det finns en vilja till förbättring och ett engagemang på alla nivåer, från politiker till brukare. Det har bidragit till att mycket hänt bara det senaste året. Vi är stolta över det vi åstadkommit hittills, men är givetvis inte nöjda än, fortsätter hon.

Viktigt med inflytande och delaktighet

Frågor om delaktighet och inflytande är något representanter från tidningen Föräldrakraft lyft i de reportage som gjorts för att presentera Tierps kommun som en av finalisterna. Några exempel på det Tierps kommun gjort för att stärka delaktighet och inflytande är inflytandegruppen Kung.NU. Gruppen är även referensgrupp i planeringen av en ny gruppbostad.

Ett annat exempel på inflytande finns inom daglig verksamhet, där de brukare som önskar ta mer ansvar får arbetsuppgifter som stimulerar detta. Ett exempel är samarbete med ett särskilt boende för äldre där brukare från daglig verksamhet hjälper till med praktiska sysslor och aktiviteter med dem som bor där.

Fokus på brukaren

Området personlig assistans har fått ett större fokus i organisationen och arbetssättet har skiftat perspektiv till brukarens. Mycket arbete har gjorts för att förbättra personalkontinuiteten och stärka assistenterna i deras yrkesroll. Personlig assistans har även på ett lyckat sätt kunna möta upp familjer med barn med funktionsnedsättning och verkställt bistånd enligt socialtjänstlagen på LSS-vis med högre kvalitet.

−Att vi är en av finalisterna är ett fint kvitto på att verksamheten följer intentionerna i lagen. Att vi lyckats skapa en förtroendefull dialog med brukare och företrädare ger förutsättningar för att vidareutveckla verksamheten tillsammans. Vi är väldigt stolta och glada, säger Ulrica Stjerngren områdeschef för funktionshindradeomsorgen.

Vinnarna av utmärkelsen "Årets LSS-kommun" utses den 8 novemeber 2018 på Winn Hotel i Haninge.