• - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommun öppnar för distansjobb i Gävle

Från och med maj månad 2019 har Tierps kommun tillgång till ett antal distansarbetsplatser i Gevaliapalatset i Gävle. Syftet är att underlätta för möten, för pendlande medarbetare och därmed visa sig som en attraktiv arbetsgivare.

Lokalen högst upp i Swedbankhuset på Nygatan har från start sju förberedda arbetsplatser fördelade på tre rum.

Även i Uppsala

Tierps kommun har sedan några år tillbaka liknande distansarbetsplatser centralt i Uppsala. De underlättar för möten, exempelvis med representanter för grannkommuner, myndigheter eller organisationer. Exempelvis kan det minska spilltid och göra arbetsdagen mer effektiv i samband med sådana tjänsteresor. För pendlande medarbetare som har möjlighet att ta med sig jobbet, kan det också underlätta att då och då jobba närmare hemmet, men med tillgång till god arbetsmiljö.

För Tierps kommun är distansarbetsplatserna ett sätt att framstå som attraktiv arbetsgivare och ses som en fördel för att kunna rekrytera och behålla personal.

– För Tierps kommun är medarbetarna den mest värdefulla resursen. Det är avgörande för oss att kunna rekrytera, utveckla och framför allt behålla medarbetare med värdefull kompetens. Att i möjligaste mån bidra till att skapa balans mellan arbete och privatliv är ett sätt. Det säger Eva Berggård Nygren, HR-chef.

– Där är distansarbetsplatser och flexibla arbetsmöjligheter en del.

Fler i lokalsamverkan

Tierps kommun står på hyreskontraktet i Gävle. Samtal pågår bland annat med grannkommuner, för att få med fler i samverkan om lokalen i Gävle. Så är redan fallet i Uppsala, där kommunerna Heby, Tierp och Östhammar samsas om utrymmena för distansarbete.

Om Gevaliapalatset

Gävlekontoret finns i det kulturminnesmärkta Gevaliapalatset, en av tre byggnader som kallas palats i staden. Det byggdes på 1890-talet av Gevalias byggnadsaktiebolag och rymmer i dag butiker, kontor och bostäder. Övriga så kallade palatsbyggnader i Gävle är Centralpalatset mitt emot järnvägsstationen och Dalapalatset på Södra Skeppsbron.