• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Ovanför en entré hänger en skylt där det står Centralskolan.

Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

Tierps kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning för att se över lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång för grundskolans elever i hela Tierps köping.

Centralskolan i Tierp har omfattande renoveringsbehov och luftkvaliteten inomhus behöver utredas vidare.

Utredningar utförda av kommunens fastighetsbolag TKAB visar resultat som inte överstiger gränsvärden. Samtliga huskroppar behöver dock utredas vidare – vilket i sin tur kräver att verksamheter flyttar ut.

Långsiktig lösning

Under 2023 kommer därför flera förändringar att ske på Centralskolan, samtidigt som den politiska beredningen arbetar på en långsiktig lösning.

I beredningens uppdrag ingår att dels ta fram en plan för både Centralskolans framtid och dels se över hur eleverna garanteras en kvalitativ och likvärdig skolgång.