• - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Ovanför en entré hänger en skylt där det står Centralskolan.

Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

Tierps kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning för att se över lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång för grundskolans elever i hela Tierps köping.

Centralskolan i Tierp har omfattande renoveringsbehov och luftkvaliteten inomhus behöver utredas vidare.

Utredningar utförda av kommunens fastighetsbolag TKAB visar resultat som inte överstiger gränsvärden. Samtliga huskroppar behöver dock utredas vidare – vilket i sin tur kräver att verksamheter flyttar ut.

Långsiktig lösning

Under 2023 kommer därför flera förändringar att ske på Centralskolan, samtidigt som den politiska beredningen arbetar på en långsiktig lösning.

I beredningens uppdrag ingår att dels ta fram en plan för både Centralskolans framtid och dels se över hur eleverna garanteras en kvalitativ och likvärdig skolgång.