• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Trygghetsvandring i Karlholm

Tisdagen den 4 december är det trygghetsvandring i Karlholm. Tierps kommun, lokalpolisen och ortsbor ska under en gemensam promenad hitta platser som kan upplevas som otrygga och där bättre belysning eller andra åtgärder kan skapa ökad trygghetskänsla.

Vandringen inleds klockan 18.00 på Björkängsskolan. Representanter för lokalpolisen pratar om säkerhet och säkerhetsskapande arbete och kommer även att redovisa aktuell, lokal brottsstatistik. Därefter gås kvällens förutbestämda rutt igenom, innan det är dags att kränga på reflexvästar, greppa ficklampor och gå ut i Karlholm.

I trygghetsvandringen deltar Tierps kommun genom sin säkerhetsstrateg, ansvariga för planering och underhåll av gatubelysning, lokalpolisen samt engagerade ortsbor. Tierpsbyggen och lokala församlingar hör till de särskilt inbjudna. Svenska kyrkan kommer att delta.

Rundvandringen är öppen för alla intresserade, den vänder sig till alla åldersgrupper och de som vill kunna röra sig ute säkert oavsett tid på dygnet. Ingen anmälan behövs.

– Jag ser gärna att promenadgruppen får en stor blandning vad gäller åldrar och kön, för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Det säger säkerhetsstrateg Anette Bodin.

Efter rundvandringen återsamlas gruppen i skolan för en kort summering av kvällen.

Regelbundna vandringar

Ambitionen är att trygghetsvandringar ska genomföras regelbundet på de större kommunorterna. Vid en liknande vandring i Söderfors en novemberkväll 2017 identifierades en rad platser längs promenadstråk, vägkorsningar där det ansågs nödvändigt att laga belysning, täta ljusluckor eller röja buskage. Ansvaret för sådana trygghetsåtgärder kan falla både på kommunen och på privata fastighets- och markägare. Trygghetsvandringarna är ett konkret exempel på det lokalpolisen och kommunen vill åstadkomma genom det medborgarlöfte som parterna har undertecknat.