• - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

 • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

 • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

 • - Höga flöden i vattendrag

 • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

 • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

 • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

 • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

NY RUTIN. Johanna Kastenholm, utredare vid enheten kvalitet- och strategisk utveckling, har tagit fram ny rutin för lex Sarah i Tierps kommun.

NY RUTIN. Johanna Kastenholm, utredare vid enheten kvalitet- och strategisk utveckling, har tagit fram ny rutin för lex Sarah i Tierps kommun.

Tydligare lex Sarah-rutiner ska förbättra tryggheten

Nu blir det lättare för personal inom vård-och omsorg, samt inom individ- och familjeomsorgen att upptäcka och rapportera om missförhållanden. Kommunstyrelsen beslutade vid senaste mötet att godkänna de nya rutinerna för lex Sarah.

-Det är viktigt att våra kunder ska få den omsorg de har rätt till och att de känner sig trygga, säger utredare Johanna Kastenholm som arbetat fram den nya rutinen.

Lex Sarah handlar om att upptäcka missförhållanden eller risker för missförhållanden där personalen har ett lagkrav på sig att rapportera. Bakgrunden till de nya rutinerna är att det ska bli lättare för personalen att rapportera, samt tydliggöra vad som menas med ett missförhållande.

-Vi vill också öka kunskapen om personalens ansvar och ge dem verktyg för att lättare rapportera, säger Johanna Kastenholm som menar att personalen aldrig ska behöva fundera när och om de ska rapportera ett risk för missförhållande.

I Tierps kommun har endast nio rapporteringar om missförhållanden upprättats de senaste två åren.

-Det är relativt få lex Sarah-rapporter. Men om det är ett bevis på att inga missförhållanden eller risker för missförhållanden har inträffat i praktiken kan jag inte säga. Men det förekommer ju händelser i alla verksamheter som på något vis gör att kvaliteten påverkas negativt, säger Johanna Kastenholm.

Hon förklarar att ibland kan en händelse vara av lindrigare karaktär och då tas den om hand internt av personalgrupp och ansvarig chef. Det är enbart när det är ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande som en lex Sarah-rapport ska upprättas.

- Fler rapporter är ett bevis på att vi kontinuerligt arbetar med förbättringsarbete, säger Johanna Kastenholm.

Med missförhållanden menas händelser som har inneburit ett hot mot eller som direkt har påverkat enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Den nya rutinen ska säkerställa processen kring rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah. Syftet är att förbättra verksamheterna och upprätthålla en god kvalitet för kunderna.

Kommunstyrelsen beslutade också om att upprätta en motsvarande rutin för privata aktörer i kommunen.

Fakta. Antal rapporteringar enligt lex Sarah i Tierps kommun

Vård och omsorg

 • 2017: Totalt 5 rapporter upprättades, varav 4 anmäldes till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). En av de som anmäldes till IVO fick vi ta tillbaka, då IVO ansåg att det inte var en lex Sarah.
 • 2018: Totalt 3 rapporter upprättades, varav 2 anmäldes till IVO. En kom tillbaka med motiveringen att det inte var någon lex Sarah.

Individ- och familjeomsorg

 • 2017: Ingen rapport och anmälan upprättad.
 • 2018: 1 rapport upprättad, som också anmäldes till IVO.

Personal upptäcker missförhållanden och rapporterar. Därefter utreds ärendet innan kommunstyrelsen tar beslut om händelsen är ett allvarligt missförhållande och ska rapporteras till IVO - Inspektionen för vård- och omsorg. Vid den mindre graderingen av händelsen så ska ärendet inte anmälas till IVO - utan enbart åtgärdas internt.