• - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

 • - Höga flöden i Tämnarån

 • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

 • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

 • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

 • - Trygghetsvandring i Örbyhus

 • - KF i korthet den 27 februari 2024

 • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

 • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

 • - Låna gitarr på biblioteket

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ordmoln långsiktiga utmaningar för företag i Tierps kommun.

Unga inspel till företagarfrukost om ÖP 2050

Vid företagarfrukosten den 25 oktober 2019 gavs Tierps företagare chansen att komma med sina synpunkter på den blivande översiktsplanen som ska sträcka sig fram till 2050.

Liksom vid de tidigare dialogmötena om ÖP 2050 gavs en kort bakgrund till syftet med en översiktsplan och vilka krav som ställs på framtagandet. Kommunarkitekt Adam Nyström passade på att som underlag till frukostdiskussionen skicka med synpunkter från några av de dialogmöten som hållits med skolungdomar.

Deras tankar visar tydligt att kommunens unga har klara bilder av vad framtiden behöver och där företagande spelar en central roll:

 • Tierp ska vara en turismkommun.
 • Kommunen blir mer hållbar om det finns arbetstillfällen på orterna, så att färre behöver jobbpendla långa sträckor.
 • Ingen ska behöva vara arbetslös och med tillgång till jobb hamnar färre utanför samhället.
 • Det är företagen som skapar jobb och som bidrar till det unga efterfrågar och ser som viktiga delar av framtiden.

Ordmoln sammanfattar

Frukostbesökarna fick rundabordsdiskutera kring två centrala frågeställningar – vilka är de långsiktiga utmaningarna för kommunens företagare, samt vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år. Diskussionerna sammanfattades i ordmoln, av vilka "kompetensförsörjning" framstår som den största långsiktiga utmaning och "bästa skolan" uttrycker förhoppningen om vad som ska känneteckna Tierp om 30 år. Ordmolnen ger några bilder av prioriteringar och behov ur näringslivsperspektiv. Frukostgästernas andra utmaningen var att placera ett antal utvecklingsobjekt på kartor över Tierps kommun och de olika kommunorterna med närområden.

Fler dialoger väntar

Alla kommuninvånare har ytterligare några chanser att tycka till om ÖP 2050. Återstående dialogcaféer är planerade enligt följande (samtliga med start klockan 18.30):

Månkarbo 6/11, Tallbacksskolans matsal

Vendel 12/11, Vendels bygdegård, Husby

Tierp 19/11, Kulturhuset Möbeln

Ordmoln ska känneteckna Tierp om 30 år.