• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Unikt läge med Trygg övergång i Tierps kommun. Alla elever av årgång -03 är i utbildning hösten 2019.

Unikt läge: alla födda -03 i utbildning

Tät samverkan, bra rutiner och projektet Trygg övergång är tre samverkansfaktorer för Tierps kommuns aktivitetsansvar för ungdomar efter årskurs 9.

Aktivitetsansvaret som är fastställt enligt skollagen innebär att varje enskild kommun ska följa upp de ungdomar som är folkbokförda i kommunen efter att de lämnat grundskolan, det vill säga fullgjort sin skolplikt. Med ansvaret följer att kommunen fortlöpande ska uppdatera sig på om ungdomar jobbar eller pluggar och med vilka studier. De som inte jobbar eller pluggar ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder med inriktning på arbete, studier eller studiemotivation. Detta kommunala ansvar gäller alla fram till 20-årsdagen.

Unikt att alla pluggar

Kommunens rapport för läsåret 2018-19 visar att antalet ungdomar som berördes av någon aktivitetsinsats under året minskade med 25 procent, alltså en fjärdedel.

Andreas Vestin, arbetslivs- och utbildningsstrateg pekar på något ännu mer positivt och anmärkningsvärt i läsårsstatistiken:

– Det finns inga ungdomar födda 2003 i systemet. Det innebär att alla ungdomar av den årgången i dagsläget är i utbildning. Det är unikt.

Han räknar med att några kommer att falla ifrån under hösten, men framhåller ändå värdet av de arbetsformer som utvecklats.

– Här kan vi verkligen se hur viktig samverkan mellan Högbergsskolan och Arken (arbetsmarknadsenheten) är, samt hur viktigt projektet Trygg övergång visat sig vara.

Tydliga rutiner gör nytta

Rutinerna för samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten kring det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, visar tydligt vilka som medverkar och vem som ska göra vad i KAA. Nyckelfunktioner är elevhälsa, SYV och Arkens vägledare samt en controller som sköter kartläggning och registrering.