• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Två män står i en korridor. De ser glada ut.

Från vänster: upphandlingschef Ulf Sandell och näringslivschef Lars Ingeberg.

Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kommunens upphandlingsenhet gör stora framsteg i den årliga undersökningen som mäter kommuners service till de lokala företagen. Samtidigt sjunker kommunens övriga myndighetsområden i betyg.

Undersökningen, som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance, visar att kommunen tilldelas ett nöjd kund index (NKI) på 74 för år 2022, vilket är ett tapp från föregående års resultat på 79.

Nationellt hamnar kommunen på plats 120 av sammanlagt 207 deltagande kommuner – ett tapp från plats 39 året innan.

Näringslivschef Lars Ingeberg tror att det delvis beror på den låga svarsfrekvensen.
— Det är något vi måste titta vidare på och se över om vi brustit i vår kommunikation på något sätt, säger han.

Bygglov tappar mest

Vidare nämner han pandemi, distansarbete och hög arbetsbelastning som orsaker.
— Vi har haft ett par år med hög belastning av inkommande ärenden, samtidigt som vi anpassat oss till nya arbetssätt och samarbetsformer.

Av de myndighetsområden som mäts är det bygglov som gör det största tappat, från NKI 78 till 65.
— Vi kommer att utvärdera vilka förändringar vi gjorde som gav högre siffror under 2021, ta till oss av det och säkerställa att vi på ett hållbart sätt kan arbeta mot ökad kundnöjdhet för 2023, samhällsbyggnadschef Anna Persson.

Tillgänglighet och dialog

Det är enbart upphandling som kliver uppåt. Här rankas kommunen på plats nio i Sverige och går enligt undersökningens betygskala från ”godkänt” till ”högt”.

Upphandlingschef Ulf Sandell tror att det goda resultatet beror på dialogen mellan kommunen och leverantörerna.
— Vi har hög tillgänglighet och uppmanar ständigt leverantörer att höra av sig när de har frågor. Vi har även blivit bättre på att bjuda in till dialog innan en upphandling publiceras.

Skriv tabellbeskrivning här

Tierps kommuns resultat

2021

2022

Betyg

Svarsfrekvens

Bygglov

78

65

Godkänt

59 procent (18 svar)

Markupplåtelse

För få svar

74

Högt

29 procent (17 svar)

Miljö- och hälsoskydd

80

76

Högt

46 procent (18 svar)

Serveringstillstånd

För få svar

89

Mycket högt

67 procent (11 svar)

Livsmedelskontroll

81

78

Högt

62 procent (44 svar)

Brandskydd

För få svar

För få svar

-

-

Upphandling

68

72

Högt

59 procent (75 svar)

Totalt samtliga områden

79

74


49 procent (111 svar)

Så görs undersökningen

Servicemätningen genomförs varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR, i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) sedan 2011. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och gör det möjligt för kommunen att löpande mäta sin service till de lokala företagen.

Totalt sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan 2019 mäts även upphandling.

En enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg.