• - Höga flöden längst med Tämnarån

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Vad tycker du om äldreomsorgen i kommunen?

Snart skickas Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen ut till medborgare över 65 år. Förra årets resultat var positiva, men visade att det finns förbättringar att göra.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till de som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende i kommunen.

– Det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten för att vi ska få en uppfattning om hur de äldre uppfattar oss och det stöd vi ger, så att vi kan bibehålla det vi gör bra och utveckla det som vi inte är så bra på, säger Mikaela Lindström verksamhetsutvecklare Vård och omsorg.

Går att svara på flera språk

Enkäten skickas med post till folkbokföringsadresser och går att besvara både per post och digitalt. Ta gärna hjälp av närstående om du tycker att det är svårt att besvara enkäten själv. Undersökningen finns också som webbenkät och kan då även besvaras på engelska, finska, arabiska, samiska och meänkieli.

Förra årets resultat

Socialstyrelsens undersökning visade att de äldre är generellt nöjda med äldreomsorgen i kommunen och speciellt med bemötandet från personalen. Samarbetet mellan anhöriga och hemtjänsten och boendet ansågs vara bra och många kände sig trygga, både på boenden och hemma med hemtjänsten.

Resultatet visade även att de särskilda boendena i kommunen behöver jobba med möjligheten för brukare att spendera tid utomhus. Både hemtjänsten och de särskilda boendena behöver blir bättre på att synliggöra var brukarna kan vända sig med synpunkter och klagomål, samt att personalen behöver bli bättre på att informera vid tillfälliga ändringar.

För frågor om undersökningen ring Indikator, som hjälper Socialstyrelsen att göra undersökningen: 031-730 31 80 eller mejla till: aldreundersokning@indikator.org