• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

Den stora utomhusbassängen på Vendelbadet i Örbyhus kommer inte att kunna öppna igen förrän tidigast 2021. Det står klart efter att undersökningar har genomförts på initiativ av Tierps kommun i samarbete med en lokal utvecklingsgrupp. 

Sedan en stor vattenläcka identifierats från bassängen, har osäkerheten varit stor om och när utomhusdelen skulle kunna öppna igen eller inte. Utlåtanden från kommunens fastighetsbolag, TKAB, om anläggningens status har prövats av Tierps kommun som äger Vendelbadet.

Bland annat har kommunen anlitat en betongexpert för att bringa klarhet i betongkonstruktionens integritet, som bolaget lyft som en risk ur hållfasthets- och säkerhetssynpunkt. Expertutlåtandet visar nu att konstruktionen är i normalt skick för sin ålder – och gott och väl kan hålla i 20-30 år till.

– Frågan är avgörande för bassängens status och det är mycket positivt att vi, med hjälp av extern kompetens, slutligen kan konstatera att konstruktionen är såväl intakt som hållbar och säker att använda. Naturligtvis under förutsättning att normalt underhåll genomförs, vilket blir kommunens ansvar framåt, säger Tomas Hägg, kommunens kommunikationschef.

Kommunens utredning har också slagit fast att underhållet av anläggningen har varit eftersatt, vilket inte kan uteslutas ha bidragit till den omfattande vattenläckan. Ett arbete med att försöka täta läckorna har nu genomförts av kommunen med gott resultat. Mätningar visar att åtgärderna har minskat läckaget med omkring 40 procent. Men det räcker inte, förklarar Tomas Hägg.

– Om vi hade haft mer tid på oss, efter vårt övertagande av förvaltning och drift av badet, så hade vi kanske nått ända fram. Men dessvärre är läckaget fortfarande för stort för att vi, inte minst av miljöhänsyn, ska kunna hålla den stora utomhusbassängen öppen under den här säsongen, säger han.

Men då betongkonstruktionens integritet visat sig vara intakt, så innebär detta att arbetet med att försöka täta de resterande läckorna kan fortsätta. Ambitionen är att öppna utomhusbadet igen till sommaren 2021.

– Det här kan vi göra inom ramen för service och underhåll, utan att ytterligare belasta kommunens budget. Framför allt eftersom någon ersättning till TKAB inte längre behöver betalas, säger Randi Graungaard, kommundirektör.

Samtidigt fortsätter processen med att utreda ett helt nytt projekt för fritid, rekreation och bad i Örbyhus.

– Nu har vi tid på oss att åtgärda den stora utomhusbassängen som, om inga nya komplikationer tillstöter, kan vara öppen från nästa år under tiden fram till en möjlig nybyggnation, säger Randi Graungaard.

Frågan om en projektering av en helt ny anläggning förbereds av kommunen i och med ett politiskt uppdrag i syfte att utreda förutsättningarna. Ett första steg blir att i närtid få kommunens invånares syn på saken genom en medborgardialog.

– Resultatet ger oss ett underlag med idéer och önskemål att jobba vidare med. Då kan vi ta fram balanserade förslag till politiska beslut, säger Randi Graungaard.

Utredningen kommer att ta hänsyn till behov, önskemål och idéer som sedan på ett så bra sätt som möjligt får läggas till övriga identifierade förutsättningar, finansiering och beslut om projektering.

Vendelbadets befintliga inomhusbassäng planeras vara öppen under det som är kvar av sommarsäsongen och även som vanligt under vinterhalvåret.