• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Vikarier i förskolan trimmas inför start

INTRODUKTION.Yaqub Ahmed, föreningslots, Maria Jernberg, barnskötare Linnean i Skärplinge, Lena Johansson, bemanningen, Karin Asplund, biträdande förskolechef och Maria Mattsson, förskollärare Gullvivan i Karlholm.

En strukturerad introduktion av vikarier har utarbetats inom förskolans verksamhet för att ge dem bästa möjliga välkomnande och start i jobbet. Nu har introduktionspaketet börjat användas.

Förebilden är en modell som erbjuds vikarier inom vård- och omsorgsverksamheten. Precis som där genomförs introduktionen i samverkan med bemanningsenheten. Den består av en teoretisk och en praktisk del. Båda delar åtföljs av en checklista som ska signeras av någon ordinarie personal. ”Godkänt” på checklistorna innebär att den tilltänkta vikarien blir inskriven som vikarieresurs.

En grundtanke är att planerad introduktion under lugnare former ger bättre utbyte.

– Den dag förskolan behöver en vikarie är det oftast alldeles för rörigt för att någon ska hinna introducera vikarien.

Det säger Karin Asplund, biträdande förskolechef och en av medarbetarna bakom introduktionspaketet.

– Att ha introduktion en dag när ingen vikarie behövs och då personalen verkligen har tid att berätta om alla rutiner på en förskola fungerar bättre, fortsätter hon.

Erbjuds alla

Den teoretiska delen kommer att erbjudas alla vikarier som redan är ute i arbete. Den praktiska delen – en heldag å en förskola då blivande vikarier får gå dubbelt med någon ordinarie personal – kommer att erbjudas fortlöpande för personer som är på väg att bli eller är aktuella som vikarier.

Vikariehandbok

Alla som genomgår introduktionen får ett eget exemplar av vikariehandboken. Den innehåller grunderna i arbetet på förskolor, uppdraget som vikarie, samverkan med vårdnadshavare med mera.

Vid ett första teoretiskt introduktionspass som genomfördes i mars 2019 medverkade representanter för Kommunal för att prata avtalsfrågor med mera. Kommunens förenings- och integrationslots Yaqub Ahmed presenterade sitt uppdrag. Deltagarna fick också se några korta informationsfilmer om ”en dag på förskolan” och om hjärt-lung-räddning.