10 augusti 2017 - 26 augusti 2017

Pavel Matveyev – Interpretation of an Ordinary Landscape/Tolkningen av ett vanligt landskap

En multimediainstallation av Pavel Matveyev, baserad på ett tillfälligt offentligt konstverk. Pavel hade en ram monterad i Karlholm mellan november 2016 och mars 2017. Han bad invånare och experter att titta genom ramen och spelade in deras associationer. Utställningen kombinerar en bild av detta landskap med inspelningarna. Verket har producerats med stöd av Tierp kommun, genom konstnärens kulturstipendium 2016.
Vernissage Lördag 12 augusti kl. 12.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierps kommun
E-post -
Lokal/plats Tierps bibliotek
Ort Tierp