28 februari 2018 kl 18.00-20.00

Språkcafé

Vi träffas, pratar svenska och fikar.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierp-Söderfors församling i samverkan med Tierps kommun
E-post lena.petterson@svenskakyrkan.se
Lokal/plats Söderfors församlingshem
Ort Söderfors