19 mars 2019 kl 14.00-16.00

Syförening

Välkommen till handarbete, fika och gemenskap!

Evenemangsinformation
Arrangör Tierp-Söderfors församling
E-post lena.petterson@svenskakyrkan.se
Lokal/plats Söderfors församlingshem
Ort Söderfors