18 april 2019 kl 13.30-14.30

Väntjänstens sång- och fikastund 

En stund med allsång till dragspel, gemenskap och nybakt till kaffet.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierp-Söderfors församling
E-post lena.petterson@svenskakyrkan.se
Lokal/plats Hällbacka
Ort Söderfors