22 maj 2019 kl 19.00-21.00

Biologiska mångfaldens dag

År 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. En av ca 200 aktiviteter i Sverige idag är naturen runt Templet i Söderfors.

Vi vandrar i Engelska parken och tittar på vad som finns i naturen, med inriktning på vad som växer. Guide är Svante von Strokirch.

Evenemangsinformation
Arrangör Naturskyddsföreningen Tierp
E-post inger.lindgren.tierp@gmail.com
Lokal/plats Grekiska templet
Ort Söderfors
Mer information https://tierp.naturskyddsforeningen.se