9 juli 2019 - 9 augusti 2019

Lövstabruk - utställningar sommaren 2019

Måndag - torsdag

  • Lövstabruk på järnets tid
  • Rysshärjningarna 1719
  • Vallonerna och Lövstabruk
  • En kräftsåppa för en siuk människia
Evenemangsinformation
Arrangör Lövsta Bygderåd
E-post info@leufstabruksarkiv.se
Lokal/plats Bruksarkivet
Ort Lövstabruk