31 mars 2020 kl 14.00-16.00

Syförening i Söderfors församlingshem

Välkommen till handarbete, fika och gemenskap!

Evenemangsinformation
Arrangör Tierp-Söderfors församling
E-post tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se
Lokal/plats Söderfors församlingshem
Ort Söderfors
Mer information https://www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors