4 mars 2020 - 3 april 2020
Mörka tecknade figurer på åker.

MITT ÖRBYHUS

MITT ÖRBYHUS är ett platsspecifikt och konstnärligt ljudprojekt som skedde i samarbete mellan klass 6B på Örbyhus skola, deras lärare Lena Öman och konstnären Jenny Sunesson, under perioden november 2018 till januari 2019.

Eleverna utforskade den lokala miljön genom att spela in ljud med mobiltelefoner och läsplattor samt tränade på att lyssna och interagera genom olika praktiska övningar, i klassrummet och i skogen.

Arbetet avslutades med att sex alternativa, ljudande tolkningar av Örbyhus presenterades vid en öppen vernissage. Dessa kan du nu lyssna på genom att scanna QR- kod på Örbyhus bibliotek.

MITT ÖRBYHUS är en del av ett konstnärligt forskningsprojekt där Sunesson undersöker ljudmetoden fragmenturgi som hon utvecklat som en modell för invånare att återupptäcka platsen där de bor genom kollektiva utforskningar av ljud.

En del av Skapande skola.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierps kommun med stöd från Kulturrådet
Lokal/plats Örbyhus bibliotek
Ort Örbyhus
Mer information https://www.biblinord.se/sv/exhibition/mitt-%C3%B6rbyhus