12 november 2020 kl 17.30-19.00

Digitalisering i förskolan

Susanne Kjällander, fil. dr i didaktik och lektor vid Stockholms Universitet, har forskat om barns lärande i digitala lärmiljöer i 15 år. I sina publikationer menar hon att samhället skulle förbereda barn för digitala miljöer redan i förskolan. Och att kontakt med rätta digitala verktyg i tidig ålder kan bidra till att minska klyftor och underlätta lärande.

Alla Kultur och fritids aktiviteter följer Folkhälsomyndighetens aktuella råd och kan därför komma att ändras med kort varsel.
Evenemanget har begränsat antal platser så för att
säkra en plats kan du boka på tierp.se/kulturprogram eller 0293-21 82 60.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierps kommun/folkuniversitetet
E-post kultur-fritid@tierp.se
Lokal/plats Kulturhuset Möbeln/Humlesalen
Ort Tierp