3 december 2020 kl 11.30-18.00

The Best of VIDEOGUD

VIDEOGUD är ett videokonstnätverk i Gävleborg, Uppsala, Dalarna som funnits sedan 2006. Nätverket verkar för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare och att göra aktuell videokonst tillgänglig genom att ha visningar i offentlig miljö. Under en dag får du ta del av de bästa bitarna ur programmet!

Alla Kultur och fritids aktiviteter följer Folkhälsomyndighetens aktuella råd och kan därför komma att ändras med kort varsel.
Evenemanget har begränsat antal platser så för att
säkra en plats kan du boka på tierp.se/kulturprogram eller 0293-21 82 60.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierps kommun
E-post kultur-fritid@tierp.se
Lokal/plats Kulturhuset Möbeln/Humlesalen
Ort Tierp