29 oktober 2020 kl 18.30-20.30

Stickcafé i Kyrkbyn

Välkommen till handarbete och gemenskap! Vi träffas med ansvarsfullt avstånd till varandra, varannan torsdag.

Kontakt: Annika Enander

Evenemangsinformation
Arrangör Tierp-Söderfors församling
E-post lena.petterson@svenskakyrkan.se
Lokal/plats Tierpsgården
Ort Kyrkbyn
Mer information www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors