18 februari 2021 - 20 mars 2021

Utsnitt- valda delar av Region Uppsalas konstkollektion

suddiga blommor

Foto: Kristina Eldon Biografiska landskap (2019)

Hur kan offentlig konst se ut och vilken funktion fyller konsten i det offentliga rummet?

Konstenheten, Region Uppsala, har sammanställt en kollektion med nyinköpta och äldre verk för att visa utvalda delar av den konst som finns i Region Uppsalas olika verksamheter.

Konst berikar och bidrar till att skapa hälsofrämjande miljöer med människan i centrum. Konsten har en förmåga att stimulera till möten mellan människor, ge nya insikter och en breddad horisont.

Region Uppsalas konstverksamhet skall gynna det professionella konstlivet. Konstenheten beställer därför konst från nu levande yrkesverksamma konstnärer och köper in konst från konstnärer, gallerier och utställningsarrangörer. Konsten finansieras genom Region Uppsalas avsättningsregler för konstnärlig gestaltning där en procent av byggkostnaderna för om- och tillbyggnationer ska gå till konstnärlig gestaltning. Konsten finns utplacerad i Region Uppsalas offentliga miljöer och du möter den bland annat på vårdcentralerna, sjukhusen ellerfolkhögskolorna.

Du möter även konsten här, i utställningen Utsnitt.

Evenemangsinformation
Arrangör Region Uppsala i samarbete med Tierps kommun
Lokal/plats Kulturhuset Möbeln, Foajén
Ort Tierp