22 maj 2019 kl 09.30-11.00

Åsenträffens onsdagspromenad

Promenad i den mån man behagar och sedan fika i kyrkan efteråt. Ledning av Margareta Temnéus.

Evenemangsinformation
Arrangör Tierp-Söderfors församling
E-post lena.petterson@svenskakyrkan.se
Lokal/plats Månkarbokyrkan
Ort Månkarbo
Mer information 072-733 40 15