Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Söderfors bruk – med grekiskt tempel i Engelska parken

Söderfors bruk anlades år 1676 i syfte att smida ankare åt flottan. Ankar­smedjan i slaggsten är idag museum. De vitkalkade smedsbostäderna, uppförda mellan 1750 och 1780, bildar en vacker entré till herrgården, som uppfördes omkring 1690 och nu är restaurang och konferensanläggning. Ett förbryllande inslag i vallonbruket är det grekiska templet, som uppfördes 1797 i Engelska parken.

Söderfors är det enda av de stora uppländska bruken som än idag har en industriell produktion genom världens ledande snabbstålstillverkare Erasteel. På orten finns också camping och bad. Vintertid finns en pulka- och skidbacke med lift.

Herrgården

Den karolinska herrgården i trä är uppförd ca 1690, men byggdes vid 1700-talets mitt om till rokokostil. Invändigt finns takmålningar från ca 1700. Två kvadratiska flygelbyggnader från 1750-talet kompletterar huvudbyggnaden.

Söderfors Herrgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. används idag som restaurang och konferensanläggning.

Smedsbostäderna

Smedsbostäderna är uppförda mellan 1750 och 1780, ursprungligen faluröda men i början av 1800-talet reveterade och vitkalkade. I bostadshusen fanns ursprungligen två lägenheter med förstuga, kök och kammare. Innanför bostadshusen ligger visthusbodar och svinhus i slaggsten. Söderfors Hembygdsförening har iordningställt en smedsbostad som visas för allmänheten.

Ankarsmedjan

Den mindre av brukets två ankarsmedjor finns bevarad. Den uppfördes i slaggsten år 1786 och här pågick smide av ankare fram till 1883. Smedjan renoverades 1992 och fungerar idag som museum. Här berättas om Söderfors förr och nu, bland annat genom bildspelet "Järnarvet".

Grillska huset

Ett naturaliekabinett, Grillska huset, byggdes 1796 av Adolf Ulric Grill för de allt större samlingarna av fåglar, fiskar, däggdjur, bergarter och snäckor. Vid 1820-talets slut överlämnades samlingarna till Kungliga Vetenskapsakademien och kom att utgöra grunden till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Gamla Värdshuset

Gamla Värdshuset byggdes 1802 i vitputsad slaggsten och kom att användas som värdshus fram till 1872.

Grekiska templet och Engelska parken

I Söderfors finns en Engelsk park som anlades på 1700-talets slut som hjälparbete för de nödlidande Hedesundaborna och kom att kallas "Hedesunda brödkaka". Efter förebild av Theseus-templet i Aten började Adolf Ulric Grill år 1795 att uppföra det grekiska tempel som fortfarande ger parken dess särprägel.

Templet är helt öppet med två rader av doriska kolonner på var långsida. De ursprungliga kolonnerna var gjorda av trä men ersattes under 1800-talet av kolonner i tegel som putsades och målades. Ursprungligen fanns även en musikestrad och låga bänkar i templet. Det är idag inte känt om någon arkitekt var anlitad vid detta arbete. Templet stod färdigt år 1797.

Samma år restes även ett monument över Grills moder Anna Johanna Grill d.ä. Monumentet, av gjutjärn och i sengustaviansk stil, stod nära stranden. Som en följd av Dalälvens reglering har det flyttats till en plats nära templet.

Änkehuset

Sedan några år använder och visar Söderfors hembygdsförening det så kallade Änkehuset som har renoverats. Huset byggdes 1776 på initiativ av Anna Johanna Grill d.ä. för att förbättra bostadssituationen för brukets änkor. Här fanns elva rum med upp till fyra änkor boende i varje rum samt en bagarstuga.