Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Strömsbergs bruk – det vita bruket

Här färdas du bakåt i tiden! Upplands vita pärla, Strömsbergs bruk, är en komplett bruksmiljö där produktionsbyggnaderna är bevarade i ovanligt stor utsträckning.

Bruket utvecklades på 1600-talet till vallonbruk. Miljön är unik och har genom åren lockat till sig flera filmteam, bl.a. spelades Ingmar Bergmans ”Den goda viljan” in här. Alla de gamla byggnaderna fungerar som ett intressant bruksmuseum, med guidade visningar sommartid eller för helt egna besök.

Herrgården

Herrgårdens huvudbyggnad, belägen i den vackra parken, uppfördes 1758 som änkesäte för Charles de Geers maka. Den har genomgått flera stora förändringar, men återgavs sin 1700-tals exteriör vid en stor ombyggnad 1961. Till herrgården hör tre flygelbyggnader.

Bruksgatan

Smedsbostäderna uppfördes mellan 1789 och 1819 och ligger längs Bruksgatan på den södra sidan om brukdammen. Alla har vita, slätputsade fasader och brutna, valmade tak. Innanför Bruksgatan ligger en fägata med fähus och vedbodar.

Industribyggnader

Ovanligt många industribyggnader finns bevarade i Strömsberg och den samlade miljön ger en bra bild av järnhanteringens olika led. De flesta produktions­byggnaderna ligger väster om bruksdammen, alla byggda i vitputsad slaggsten och tegel. Masugnens, liksom hammarsmedjans, äldsta delar uppfördes under 1700-talet. Båda byggnaderna har sedan byggts om och till. Hammarsmedjan ändrades för att passa för lancashiresmide och är av stort industrihistoriskt intresse. Klensmedjan på bruksdammens norra sida är också från 1700-talets mitt.

Ångsågen och skogsbruksmuseum

Sågverksepoken representerar det sista skedet i Strömsbergs industriella historia. Nysågen, eller Ångsågen, invigdes 1911 och är bevarad med maskinrum och ångturbin. 1992 iordningställdes här ett skogsbruksmuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där man kan lära sig om skogsarbetarnas arbete och skåda deras med tiden skiftande verktyg och hjälpmedel. Här kan man även skåda ca 600 älghorn från djur som fällts på brukets marker mellan 1936 och 1954.

Ladugårdskomplexet

Strömsbergs jordbruk var tidvis ett av Sveriges största och ladugårdskomplexet från 1900 är enormt. Jordbruket såldes ut av dåvarande ägaren Stora Kopparberg i slutet av 1970-talet.

Nostalgimuseum

Följ med på en nostalgisk resa i ett unikt museum, där du färdas tillbaka i tiden. Här kan du skåda allt från kakburkar till bilar till bensinpumpar till kameror från förra seklet. Här kan du även köpa karameller i strut över disk – precis som på farfars tid. Nostalgimuseum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och visningar

För mer information om vad som finns och händer i Strömsberg, besök stromsbergsbruk.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.