Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tobo bruk

Tobo är idag det enda uppländska bruk där den ursprungliga 1600-tals karaktären kan upplevas genom de oregelbundna bruksgatorna och den asymmetriska planen.

Tobo bruk var vid slutet av 1600-talet ett av Upplands mer betydande genom en omfattande tackjärnstillverkning. Sin storhetstid hade bruket under 1800-talet då man stod för hela tackjärnsbehovet i Lövstas fideikommiss.

Cykelfabriken Monark etablerade sig i Tobo 1937 och hade här en omfattande tillverkning av skidor, radio- och TV-apparater. Idag tillverkas bl.a. avfuktnings- och befuktningsaggregat av Munters Europe AB.

Herrgården

Herrgårdsanläggningens huvudbyggnad uppfördes i början av 1700-talet i karolinsk stil. Den beboddes aldrig av brukets ägare utan användes som förvaltarbostad. På 1960-talet byggdes herrgården om och förändrades. Två flygelbyggnader och ett spannmålsmagasin hör också till herrgårdsmiljön.

Bruksbebyggelse

Tobo undgick ryssarnas härjningar år 1719 och har därför bevarat en byggnadsplan med 1600-talskaraktär. Bruksgatorna är oregelbundna och arbetarbostäderna småskaliga. De timrade och faluröda bostäderna är placerade ömsom med gavlarna och ömsom med långsidorna mot bruksgatorna.

Produktionsbyggnader

De produktionsbyggnader som finns kvar ligger samlade kring Toboån. Här återfinns masugn, två ångpannehus, klensmedja och snickarverkstad.

Jaktslottet

Jaktslottet är idag Sveriges första och hittills enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström Institutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med inriktning på svensk folkmusik och då främst nyckelharpa.

Jaktslottet byggdes i amerikansk villastil 1888–1889 som bostad för brukets ingenjör. Här fanns också plats för övernattning för resande till och från Lövstabruk och möjlighet att ta emot gäster. Röda Korset ägde byggnaden efter Louis de Geers död. Byggnaden kom att fungera som konvalescenthem under många år, drivet av Stockholms Stadsmission.

Tobo bruksmuseum

I Gamla Folkets Hus i Tobo visas delar av Tobos industrihistoria från 1600-talet fram till sent 1900-tal. Utställningen handlar bland annat om järnbrukstiden, mönsterjordbruket och Monarkepoken.