Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Besök Tierps kommuns medeltida kyrkor och upplev deras unika historia, som har präglat dess socknar genom århundraden.

Kyrkor

Leufstabruks kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kyrkan i Lövstabruk, som invigdes 1726, är uppförd i tegel i karolinsk barockstil. Kyrkans orgel är en av Europas främsta barockorglar och brukar betraktas som en världsattraktion. Orgeln färdigställdes 1728 och är byggd av Johan Niclas Cahman, Sveriges genom tiderna mest betydande orgelbyggare. Varje sommar hålls Cahmandagarna med konserter av såväl svenska som utländska organister.

Tegelsmora kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tegelsmora kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Uppland. Kyrkan är byggd under 1400-talets andra hälft i tidsenlig gråsten, med gavelrösten och portaler i tegel. Alla kyrkans delar är enhetligt uppförda; långhus, kor, vapenhus, sakristia och valv. Kalkmålningarna av Erik Östensson från 1504 är endast bevarade i vapenhuset.

1765 donerade ätten de Geer en ny altaruppsats och predikstol till kyrkan. I kyrkan finns även ett altarskåp från 1490-talet och en gotländsk dopfunt från 1200-talets mitt. Öster om kyrkan uppfördes en klockstapel 1727, som finns bevarad i sin ursprungsform.

Tierps kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tierps kyrka är en av Upplands största landsortskyrkor, uppförd omkring år 1300. Pastoratet hörde till ärkestiftets förnämsta. Väggarna i kyrkorummet är täckta med målningar från 1470-talet. Dessa är utförda av den så kallade Tierpsmästaren, som var en av de största inom svenskt kyrkomåleri.

I kyrkan finns också ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del, dopfunten från 1400-talet samt den gustavianska predikstolen från 1781. Klockstapeln är en av länets största och uppfördes troligen 1706.

Tolfta kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belägen på en kulle syns Tolfta kyrka vida omkring i landskapet. Kyrkan stod klar i början av 1300-talet, men fick sina tegelvalv och vapenhuset först på 1400-talet. Under 1700-talet förändrades den ursprungliga exteriören och det brutna taket tillkom efter en brand 1802. Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar, men det är inte fastställt vem som har gjort dem. Valvmålningarna från 1400-talets slut har aldrig varit övermålade, vilket har varit fallet med väggmålningarna.

Vendels kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kyrkomiljön i Vendel är en av landets mest imponerande. Högt uppe på åsen, som går genom det platta landskapet, ligger Vendels kyrka från 1310 samt prästgården. Kyrkans interiör är rikt bemålad, ett arbete utfört av Johannes Iwan 1451. I kyrkan finns också rester av målningar från 1300-talet. Runt kyrkogården löper på tre sidor en medeltida bogårdsmur. I muren finns två medeltida stigluckor samt en kyrkbod.

I området runt kyrkan har intressanta arkeologiska fynd gjorts genom åren, bland annat upptäcktes här ett båtgravfält från ca 500-800 e.Kr. Dessa unika fynd har gett tidsepoken namnet Vendeltiden.

Österlövsta kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljön vid Österlövsta kyrka är en av kommunens mest praktfulla. Väl synlig i landskapet ligger kyrkan på en höjd vid Strömarån. Kyrkan, ursprungligen från 1451, har byggts om vid flera tillfällen. Bland annat efter att den skadades svårt vid ryssarnas härjningar 1719. I vapenhuset och sakristian finns rester av valvmålningar utförda av Andreas Erici i Tierpsskolans stil, en inriktning inom kyrkomåleri under 1400-talet.

Öster om kyrkan, nere vid ån, finns rester av en tidigare träkyrka och en kyrkogård där omkring 2000 skelett har påträffats. Till kyrkomiljön hör också den välbevarade prästgården från 1727, sockenstugan samt klockargården.