Kurser/badaktiviteter

Vill du lära dig att simma? Anmäl dig till någon av våra kurser eller om du har barn mellan tre månader till fem år besök gärna våra aktiviteter babysälen och minisälen.