Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Badvattenkvalitet

Vattenkvaliteten i de svenska friluftsbaden kontrolleras under varje badsäsong för att informera allmänheten om eventuella hälsorisker som badandet kan medföra.

För att se aktuell badvattenstatus och senast tagna prover finns mer att läsa på Havs- och vattenmyndighetens badplatssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där går det att se badplatser i hela landet, inklusive de som provats i Tierps kommun.

Det är de enskilda kommunerna som har ansvaret för att ta prover på badvattnet och att rapportera in resultatet till Folkhälsomyndigheten. De har även ansvaret att övervaka eventuella hälsoeffekter för människor när det gäller dricks- och badvatten.

Varje kommun ansvarar för att hålla ett register över kommunens badvatten och att informera allmänheten om badvattnets kvalitet. Kommunen ska också informera om det framkommit att det finns befarade eller konstaterade hälsorisker för den som badar.

Begreppsförklaring:

  • Badsäsong - den period under året då det kan förväntas att ett stort antal personer badar i en ytvattenförekomst.
  • Badvatten - en ytvattenförekomst (t.ex. en liten sjö) eller del av en ytvattenförekomst (del av en å/älv/sjö/hav) som en kommun har antecknat som badvatten i sitt badvattenregister.

Förklaring av vattenkvalitet:

  • Tjänligt - innebär att vattnet har låga bakteriehalter och att det går utmärkt att bada i.
  • Tjänligt med anmärkning - betyder att det har något förhöjda bakterievärden men att det ändå inte anses vara någon risk att smittas av sjukdom vid bad i det.
  • Otjänligt - betyder att bakteriehalterna är höga och bad avråds. Den vanligaste anledningen till att badvattnet bedöms som tjänligt med anmärkning eller otjänligt är att avföring från exempelvis betande djur eller fåglar sköljs ner i det genom kraftigt regn.