Anmälan gästutställare - steg 1

Här kan du som ordinarie utställare anmäla din gästutställare. Du ansvarar som utställare för din gäst. Det är därmed din uppgift att sköta kontakten med gästutställaren så att alla fält kan fyllas i nedan.

Kultur och fritid överlåter till ordinarie utställare att bjuda in gästutställare. Vi kommer inte att begära in verk för bedömning från respektive gästutställare, utan förutsätter att de gästutställare som bjuds in håller hög konstnärlig kvalitet.

Anmälan är uppdelad i två steg:

  • Steg 1, där du skickar in uppgifter om gästutställaren
  • Steg 2, där du skickar in en bild av din gästutställares verk

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan

Sista anmälningsdatum är den 25 april 2021.

Sista anmälningsdag är den 25 april
Steg 1: Anmälan gästutställare
Den information du lämnar om gästutställaren och verket, kommer vi att lägga ut på Konst på vägs webbsidor.
Ditt namn * (obligatorisk)
Ditt namn


Namn på din gästutställare
Namn på din gästutställare


Min gästutställare kan delta och ha öppet följande dagar under sommaren 2021 * (obligatorisk)
Min gästutställare kan delta och ha öppet följande dagar under sommaren 2021
Anmälan 2021 * (obligatorisk)
Har du redan skickat in anmälan för 2021 så kan vi använda oss av de uppgifterna och du behöver inte skicka in dem igen. Är det något du vill ändra i din anmälan så använder du svarsfälten nedan. Har du inte skickat in någon anmälan tidigare fyller du i samtliga fält nedan.
Anmälan 2021Vilka konstformer arbetar din gästutställare med?
Vilka konstformer arbetar din gästutställare med?

Ange hur väl tillgängligheten är för lokalen
Ange hur väl tillgängligheten är för lokalen


Finns det möjlighet för besökare att tvätta händerna med tvål och vatten?
Finns det möjlighet för besökare att tvätta händerna med tvål och vatten?


Finns det möjlighet att genomföra utställningen utomhus?
Finns det möjlighet att genomföra utställningen utomhus?Gästutställarens personuppgifter
Dina kontaktuppgifter behöver vi för att kunna nå dig, men vi kommer inte att publicera dem.
Gästutställarens personuppgifterBehandling av personuppgifter
För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.