Kontakta Konst på väg

Anmälan gästutställare - steg 1

Här kan du som ordinarie utställare anmäla din gästutställare. Du ansvarar som utställare för din gäst. Det är därmed din uppgift att sköta kontakten med gästutställaren så att alla fält kan fyllas i nedan.

Kultur och fritid överlåter till ordinarie utställare att bjuda in gästutställare. Vi kommer inte att begära in verk för bedömning från respektive gästutställare, utan förutsätter att de gästutställare som bjuds in håller hög konstnärlig kvalitet.

Anmälan är uppdelad i två steg:

  • Steg 1, där du skickar in uppgifter om gästutställaren
  • Steg 2, där du skickar in en bild av din gästutställares verk

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan

Sista anmälningsdatum är den 6 januari 2020, så fyll i och skicka in!

Sista anmälningsdag är den 6 januari
Steg 1: Anmälan gästutställare
Den information du lämnar om gästutställaren och verket, kommer vi att lägga ut på Konst på vägs webbsidor.
Ditt namn * (obligatorisk)
Ditt namn

Ange hur väl tillgängligheten är för lokalen * (obligatorisk)
Ange hur väl tillgängligheten är för lokalen

Uppgifter om din gästutställare


Vilka konstformer arbetar din gästutställare med? * (obligatorisk)
Vilka konstformer arbetar din gästutställare med?Gästutställarens personuppgifter
Dina kontaktuppgifter behöver vi för att kunna nå dig, men vi kommer inte att publicera dem.
Gästutställarens personuppgifter

Födelseår
Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan