Anmälan gästutställare - steg 1

Här kan du som ordinarie utställare anmäla din gästutställare. Du ansvarar som utställare för din gäst. Det är därmed din uppgift att sköta kontakten med gästutställaren så att alla fält kan fyllas i nedan.

Kultur och fritid överlåter till ordinarie utställare att bjuda in gästutställare. Vi kommer inte att begära in verk för bedömning från respektive gästutställare, utan förutsätter att de gästutställare som bjuds in håller hög konstnärlig kvalitet.

Anmälan är uppdelad i två steg:

  • Steg 1, där du skickar in uppgifter om gästutställaren
  • Steg 2, där du skickar in en bild av din gästutställares verk

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan

Sista anmälningsdatum är den 14 januari 2021, så fyll i och skicka in!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 januari klockan 23.59.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan