Anmälan gästutställare - steg 2

Steg 2, där du skickar in en bild av din gästutställares verk.
Bilden måste vi ha, för att ta med gästutställaren i trycksaker och på Konst på vägs webbsidor.

Steg 2: Skicka in en bild av din gästutställares verk

Fyll i din e-postadress om du vill få en mailad bekräftelse på att bilden kommit fram