Kontakta Konst på väg

Anmälan ordinarie utställare - steg 1

Anmälan är uppdelad i två steg:

  • Steg 1, där du skickar in uppgifter om dig själv
  • Steg 2, där du skickar in en bild av ditt verk.
    Bilden måste vi ha för att ta med dig i trycksaker och på Konst på vägs webbsidor.
  • Du kan även skicka in en presentationsbild på dig själv, om du vill.

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan

Sista anmälningsdatum är den 6 januari 2020, så fyll i och skicka in!

Sista anmälningsdag är den 6 januari
Steg 1: Anmälan ordinarie utställare
Den information du lämnar om dig själv kommer vi att lägga ut på Konst på vägs webbsidor.
Ditt namn * (obligatorisk)
Ditt namn


Vilka konstformer arbetar du med? * (obligatorisk)
Vilka konstformer arbetar du med?


Ange hur väl lokalen är tillgänglighetsanpassad * (obligatorisk)
Ange hur väl lokalen är tillgänglighetsanpassad


Dina kontaktuppgifter
Dessa kontaktuppgifter behöver vi för att kunna nå dig, men vi kommer inte att publicera dem.
Dina kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Tillbaka till Konst på väg/Anmälan