Anmälan ordinarie utställare - steg 1

Anmälan är uppdelad i två steg:

  • Steg 1, där du skickar in uppgifter om dig själv
  • Steg 2, där du skickar in en bild av ditt verk.
    Bilden måste vi ha för att ta med dig i trycksaker och på Konst på vägs webbsidor.
  • Du kan även skicka in en presentationsbild på dig själv, om du vill.

Sista anmälningsdatum är den 25 april 2021.

Sista anmälningsdag är den 25 april
Steg 1: Anmälan ordinarie utställare
Den information du lämnar om dig själv kommer vi att lägga ut på Konst på vägs webbsidor.
Ditt namn * (obligatorisk)
Ditt namn


Jag kan delta och ha öppet följande dagar under sommaren 2021 * (obligatorisk)
Jag kan delta och ha öppet följande dagar under sommaren 2021
Anmälan 2021 * (obligatorisk)
Har du redan skickat in anmälan för 2021 så kan vi använda oss av de uppgifterna och du behöver inte skicka in dem igen. Är det något du vill ändra i din anmälan så använder du svarsfälten nedan. Har du inte skickat in någon anmälan tidigare fyller du i samtliga fält nedan.
Anmälan 2021Vilka konstformer arbetar du med?
Vilka konstformer arbetar du med?

Ange hur väl lokalen är tillgänglighetsanpassad * (obligatorisk)
Ange hur väl lokalen är tillgänglighetsanpassad


Finns det möjlighet för besökare att tvätta händerna med tvål och vatten?
Finns det möjlighet för besökare att tvätta händerna med tvål och vatten?


Finns det möjlighet för dig att genomföra utställningen utomhus?
Finns det möjlighet för dig att genomföra utställningen utomhus?
Dina kontaktuppgifter
Dessa kontaktuppgifter behöver vi för att kunna nå dig, men vi kommer inte att publicera dem.
Dina kontaktuppgifterBehandling av personuppgifter
För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.