Christer Sjöberg (gästutställare)

Svartvit landskapsfotograf. Ibland blir det någon färgbild men det hör till undantagen. Tidlösa och ofta ödsliga landskap där betraktarens fantasi får stort spelrum.
Inbjuden som gästutställare av Margareta Nordqvist.

Eric Sahlström Institutet
Bruksgatan 3, 748 50 Tobo

Lokalen är anpassad för rullstolsburna. Det finns handikapptoalett.

Vita ekar, foto, 30x40 cm, 2017

Ort: Tobo
Kategori: foto