Hans Wall

Fotograferar kultur i allmänhet, motorkultur i synnerhet. Samt en och annan Blåsippa. Egen utställning på Uppsala slott 2016. Därefter Uppsala Fotofestival 2017, Konst På Väg 2018, London Photo Festival 2018.

Lokalen är anpassad för rullstolsburna.

Karolas kök
Gryttjom 217, 815 91 Tierp


Racer, C-print på Fine Art papper, 50x70 cm, 2018

Ort: Gryttjom
Kategori: foto