Hans Wall

Kameran har varit med i ca 4 decennier. Till att börja med mest för att dokumentera resor mm. Motiven idag är mer blandade. Kultur, människor och föremål, ofta vintage. Samt en och annan blomma.

Lokalen är anpassad för rullstolsburna.

Karolas kök
Gryttjom 217, 815 91 Tierp


41 Café, fotografi, 50X50 cm, 2009