Hifzullah Cakirbey

Jag kom till Sverige 1980 från Norra Kurdistan som politisk asyl. En stor del av mitt liv har jag målat tavlor, i mitt hemland och i Sverige. Jag började rita och måla på vanligt papper när jag var 9 eller 10 år gammal. Så småningom ökade mitt intresse för konst. Jag målade ofta och lärde mig själv, både teori och praktik och hade min första utställning då jag var 17 år gammal.
Mitt liv i mitt hemland har på verkat mig mycket och hjälpt mig att skapa. I Kurdistan levde jag ett mycket rörligt och spännande liv med olika miljöer i de olika delarna av Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Libanon. Jag blev vittne till hur människor levde i kriget. Hur de levde i fängelset och hur de efterlysta gömde sig i städer. Hur människor reagerade när de var närmare döden, mellan på liv och död. Hur de reagerade de när förlorade sina närmaste. Hur reagerade de när de hade smärta, rädsla, sorg och glädje.
Det är viktigt för mig att tänka på det förflutna när jag målar tavlor. Varje ögonblicks rörelse är en viktigt "material" för mina verk.

Torslunda 110
815 91 Tierp

De spelar schack för världens öde, olja, 130x105, 2019