Ingrid Orlowski

I mitt arbete som bildkonstnär försöker jag inte samla mig inom ett material eller en genre. Jag vill röra mig fritt mellan tekniker och uttryck. Det ger mig möjlighet att precisera mig.
Varje material har sin klang och sin berättelserytm. Ett material kan inte ersättas av något annat utan att förlusterna blir för stora. Rätt material arbetar aktivt tillsammans med uttryck och innehåll.
Det centrala i min konst är människan, tiden, upprepningar och mönster, mötet mellan det olika, gränsöverskridanden, vårt ansvar och vad vi gör av vår frihet.
Min konst rör sig mellan det föreställande och det abstrakta, nästan alltid med ett konkret innehåll. Varje del är oftast i sig, eller blir under arbetets gång, en symbol för något mer. Mina verk rymmer genom det lager av innehåll på flera plan.

Ateljé Skogsbovägen 4
748 50 Tobo

ingridorlowski.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skrot och korn/hyllning, textil, 76 X 49 cm, 2019