Susan Paget (gästutställare)

Som grafiker jobbar Susan Paget med många olika tekniker; riston, linoleumsnitt, torrnålsgravyr, collografi, FP-gravyr, akvatintetsning och viskositetstryck. Det blir mest monotypier – oftast blir ingen bild den andra helt lik utan som variationer på ett tema.

Susan har arbetat i många år som landskapsarkitekt och i vårens utställning ingår flera olika sorters landskap, både de inre och de yttre, tillsammans med de figurer som där bor. Susan deltog som gästutställare på Konst på väg 2014 och 2017. Inbjuden som gästuställare av Malin Eriksson.

Stallet,
Yttrö 126

Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad.

Kattmusen, akvatint, 14x17 cm

Ort: Yttrö
Kategori: grafik