Ulrika Falk (gästutställare)

Mitt intresse för fotografering började i min bigård. Med tiden utvecklades tekniken och utrustningen. Att visa närbilder och situationer från livet i och omkring bikupan är min passion. Inbjuden som gästuställare av Astrid Liljefors.

Lockelsbo

Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad.

Törstigt bi, foto

Ort: Lockelsbo
Kategori: foto