Viktoria Lönn (gästutställare)

Konstform främst olja på duk. Målade aktivt under tonårstiden och deltog i studiecirkel för Yngve Östberg i Östervåla. Målandet avtog därefter i takt med jobb, familj och utbildning. Återupptog målandet 2016 med målarkurs på folkuniversitetet. Deltog i UKF:s samlingsutställning 2017 i samband med kulturnatten på
Galleri Uppsala, gästutställare Konst på väg 2018.

Inbjuden som gästuställare av Malin Eriksson.

Stallet,
Yttrö 126

Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad.

Blåsippor, olja, 50x61 cm

Ort: Yttrö
Kategori: olja/acryl