Monica Danielsson Bichsel

Konstform: Textil

Utställningsort: Lövstabruk

Galerie 9 intill Södra Porten i Lövstabruk.

Lördag 3 juli kl. 11-17
Söndag 4 juli kl. 11-17

Tillgänglighet: Lokalen är anpassad för rullstolsburna.

Strand vandring, Monica Danielsson Bichsel, textil, 103x103, 2020

Strandvandring, Monica Danielsson Bichsel, textil, 103x103, 2020

”Text och textil på vägen längs sjön”
En läsning av Birger Normans sista diktsamling (1988) har inspirerat Birgitta Östlund Weissglas till en tolkning som Monica Danielsson Bichsel, konstnär i Lövstabruk, i sin tur tolkat till en personlig utställning av textila verk och andra objekt. Utställningen pågar hela juli.