Simone Andréasson

Konstform: Glas, Silver

Utställningsort: Tobo

Gästutställare till Leif Högström

Eric Sahlström Institutet, Bruksgatan 3, 74850 Tobo

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglighetsanpassad och handikapptoalett finns.

Glasfat, glasfusing, 37 cm, 2021, Simone Andréasson

Glasfat, glasfusing, 37 cm, 2021, Simone Andréasson

Arbetar med glasfusing och silver.