Tierps kommun

|

Lediga jobb

 • 2017-03-27
  Undersköterska till nattpatrull
  Nattpatrullen arbetar över hela Tierps kommun. I arbetet ingår att ge vård och omsorg utifrån biståndsbeslut.
  Du behöver vara trygg i din roll, det...

 • 2017-03-27
  Personlig Assistent
  Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. I arbetet som personlig assistent stödjer man sin kund så att...
 • 2017-03-19
  Beroendeterapeut
  Vi söker behandlingspersonal som tycker de är roligt att arbeta med människor som behöver stöd att ta sig ur sitt beroende av exempelvis alkohol eller...
 • 2017-03-19
  Biståndshandläggare
  Vi behöver nu bli fler medarbetare i vårt vårdplaneringsteam och söker nu en handläggare med huvuduppdrag att genomföra vårdplaneringar och handläggning...
 • 2017-03-16
  Utredare/utvecklare
  Du kommer ingå i en grupp med utredare/utvecklare som arbetar med uppdrag från både politiken och kommunens verksamheter. I denna tjänst ingår allmänna...
 • 2017-03-15
  Förskollärare/Fritidspedagog Björkängsskolan i Karlholm Ro 4
  Som förskollärare/fritidspedagog på Björkängsskolan ingår du i ett arbetslag.
  Du förväntas vara ansvarsfull, initiativtagande, tydlig, uppmuntrande och...

 • 2017-03-13
  Sommarvikarie Boendestöd
  Du arbetare med att stödja och vägleda personer med långvarig psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Insatserna utformas utifrån den enskildes behov...
 • 2017-03-12
  Sjuksköterska till äldreomsorgen
  Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov, möte...
 • 2017-03-12
  Utvecklas hos oss!
  Du blir en viktig person i ett mångprofessionellt teamarbete; sjuksköterskor, fysioterapeut och undersköterskor. Omvårdnadspersonalen har en hög...
 • 2017-03-07
  Undersköterska hemtjänsten Västra, Tierp
  Vi söker en utbildad undersköterska.
 • 2017-03-07
  Arbetsterapeut, Hemtjänsten Västra, Tierp
  Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med sjukgymnast, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en...
 • 2017-03-06
  Lärare Ma/NO
  Undervisning i Ma/NO i åk 7-9.
 • 2016-12-29
  Semestervik. till äldreomsorg samt funktionshindradeomsorgen
  Tierps kommun erbjuder bland annat vård och omsorg till äldre i eget hem och i kommunens boenden. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som sommarvikarie...

Policydokument med mera

Vid beställning av policydokument, kontakta personalenhetens PA-konsulter.
Telefon: 0293-21 80 00

Jämställdhetsplan
Beskriver kommunens målsättning med jämställdhetsarbetet, hur arbetet med jämställdhetsfrågor bedrivs, könsuppdelad personalekonomisk redovisning, utvecklingsarbete, information om jämställdhetsfrågor med mera.

Samverkan med arbetstagarorganisationer
Avtal om samarbete för resultat och utveckling inom Tierps kommun (Lokalt utvecklingsavtal, Förvaltningsvisa samarbetsavtal, s k LUSA-avtal, Reglemente för central samverkansgrupp.)

Lönepolicy
Beskriver dels kriterier som ligger till grund för nuvarande individuella löner och dels syfte och mål med lönesättning.

Arbetsmiljöpolicy
Beskriver målsättning och syfte med aktivt miljöarbete.

Grunddokument för ledarskap
Beskriver krav på förvaltningschefer och resultatansvariga chefer beträffande målinriktning, att skapa laganda, visa öppenhet och att ha helhetsyn.

Ledningskontrakt för resultatansvarig chef i Tierps kommun.Beskriver krav på resultatansvariga chefer, deras ansvar och befogenheter beträffande bl a personal och ekonomiska frågor.

Sidan uppdaterad 2017-01-17
Tipsa andra:

Vikariat och timanställning

Är du intresserad av vikariat eller som timanställd inom skola, vård, kök eller brandförsvar?

Ansök om timanställning/vikariat

Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266