Tierp - en kommun som växer!

Tierp växer och just nu har vi flera stora plan- och byggprojekt på gång, bland andra ett helt nytt handelsområde i Siggbo. Vi bygger också nytt kulturhus samt inför musikinriktning på gymnasiet.

Vandring och naturområden

Genom Tierps kommun kan du vandra på tre etapper av Upplandsleden från myrområdet Florarna i söder till gamla E4 vid Dalälven i norr.