Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du information om justerade protokoll, kallelser till kommunfullmäktiges kommande sammanträden och kungörelser.

Justerade protokoll, anslagsbevis

Kallelse och dagordning till fullmäktiges sammanträde

Det finns inga aktuella kallelser.

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

  • Kungörelse om flyttade fordon

    Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan 6.

Vad är anslagsbevis?

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika beslutande instanser anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det kallas att ett protokoll anslås, när vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens instanser är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga ett beslut.

Vad är kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Prenumerera på anslagstavlan

Registrera din e-postadress för att få meddelande när något nytt publiceras på anslagstavlan. Vi kommer endast använda e-postadresserna för detta ändamål.

Hantera prenumerationer

Mina prenumerationer

Klicka på knappen ändra för att hantera dina prenumerationer, till exempel för att avsluta en prenumeration. Därefter klickar du på spara och en bekräftelse visas på sidan.