Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samverkan kring barn i Tierp

SamBaT, som står för - Samverkan kring barn i Tierp - är ett samverkansorgan för verksamheterna Individ- och familjeomsorg samt Utbildning inom Tierps kommun.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett gott liv för barn och unga i Tierps kommun genom ökad samverkan med barns behov i centrum.

SamBaT-planering - för dig som behöver samordnade insatser!

När barn och unga behöver information, stöd eller hjälp från både socialtjänsten och från skola eller förskola, ska berörda verksamheter tillsammans upprätta en SamBaT-plan om den behövs för att barnet eller den unge ska få sina behov tillgodosedda.

  • Planen ger en bra överblick över den unges situation
  • Planen tydliggör vem som ansvarar för vad
  • Planeringen möjliggör att insatser kan ges samtidigt eller i en sär­skild ordning från flera verksamheter för att nå gemensamma mål
  • Familjen är med och bestämmer vilka som ska delta i planeringen, till exempel vänner, släktingar eller anställda inom kommunen

Fakta om SambaT

I syfte att förbättra samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning i Tierps kommun, skapades hösten 2016 det lokala projektet ”Socialtjänst hjärta Skola”. Projektet har sedan dess permanentats genom införandet av ett gemensamt samverkansorgan och styrkedja för samverkansfrågor mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning. Denna samverkan går under benämningen "SamBaT" - Samverkan kring barn i Tierp.

Läsa mer om bakgrunden, uppdraget och organisationen SamBaT Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.