Studera som vuxen

För dig som vill komplettera studier eller studera vidare. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i din planering. All utbildning för vuxna finns i Högbergsskolans lokaler.

Utbildning för vuxna via Högbergsskolan

Högskolestudier via Lärcentrum

Du som läser på på högskola/universitet eller yrkeshögskola kan använda Lärcentrum för att studera samt att du här kan ha möjlighet att skriva tentamen. Du kan följa föreläsningar via videokonferens eller webbkamera. Och du kan sitta här och arbeta, enskilt eller i grupp. Samtidigt får du kontakt med andra som studerar.

Komplettera grundskola och gymnasium via Komvux

Komvux erbjuder kurser för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Vuxenutbildningen erbjuder även teoretiska kurser och omvårdnadsutbildning på distans.

Utbildning för vuxna med hjärnskada eller funktionshinder via Lärvux

Lärvux är en del av vuxenutbildningen och vänder sig till vuxna med intellektuellt funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. Lärvux har en egen kurs- och timplan och du kan läsa på grundläggande och gymnasial nivå.

 

När kan jag ta hjälp av en Studie- och yrkesvägledare?​

Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring val, förändringar och beslut.

Det är inte nödvändigt att du valt studieinriktning när du träffar en Studie- och yrkesvägledare. Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med. Studie- och yrkesvägledaren kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.