Studera som vuxen

För dig som vill komplettera studier eller studera vidare. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i din planering. All utbildning för vuxna finns i Högbergsskolans lokaler.

Vuxenutbildningen på Högbergsskolan

På vuxenutbildningen kan du läser kurser på grundskole- och gymnasie nivå. Du erbjuds ävern yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen erbjuder även teoretiska kurser på distans.

Lärvux

Lärvux är en del av vuxenutbildningen och vänder sig till vuxna med intellektuellt funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. Lärvux har en egen kurs- och timplan och du kan läsa på grundläggande och gymnasial nivå.

Högskolestudier via Lärcentrum

Du som läser på högskola/universitet eller yrkeshögskola kan använda Lärcentrum för att studera. Du kan följa föreläsningar via webbkamera. Du kan sitta här och arbeta i vårt studierum. Samtidigt får du kontakt med andra som studerar.
Lärcentrum ligger i Kulturhuset Möbeln i Tierp, Grevegatan 19-21, 815 40 Tierp.

Text